Menampilkan postingan dengan label NurrusaadahTunjukkan semua

Ibnu Sina adalah Failasuf muslim oleh Sayyid Muhammad Yusuf Aidid, S.Pd, M.Si

Ibnu Sina lahir di kota Bukhara pada tahun 37 H, Pada waktu itu Bukhara merupakan tempat berkumpul cendekiawan-cendikiawan, para sastra…


BUKHORI ADALAH IMAM PARA AHLI HADIS

Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Maghirah. Dilahirkan pada tahun 194 H. Ayah beliau merupakan to…


Pemilihan Ketua OSIS Madrasah Aliyah Nurrusaadah

Husein Nabila Para Panelis Riuh Fauzan Penanya Handal Suara riuh dan sayup-sayup terdengar dari kelas XI IPA dan IPS Mad…


PPL hari pertama KU

Hari ini sungguh bahagianya setelah melewati hari pertama menjalani praktek kerja di Madrasah Aliyah Nurrusaadah Poltangan di kelas XII IPS…