Mencari berkah melalui tempat-tempat tertentu oleh Sayyid Muhammad Yusuf Aidid, S.Pd, M.Si (Dosen Agama Islam Universitas Indonesia dan PNJ)

     Tempat yang berkah yaitu tepat yang dirahmati oleh Allah. Pengunjung pada tempat-tempat tersebut akan mendapatkan karunia dari Allah dalam kehidupannya. Keberkahan pada tempat-tempat tersebut bisa dirasakan secara langsung dan atau tidak langsung. Tempat–tempat tersebut dipercaya pernah disinggahi oleh nabi-nabi dan orang-orang shalih.
          Allah memberkahi tempat-tempat tertentu seperti  Ka’bah, Masjid al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsa. Hal tersebut termaktub di dalam al-Quran, “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah (Mekkah), yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (Qs Ali Imran/ 3: 98).
          Allah telah memberkahi Masjid al-Aqsa di Palestina: “Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami (QS Al-Isra/ 17:1).
          Kisah dari Nafi’ bahwasannya Abdullah bin Umar bercerita dengannya bahwa Nabi Muhammad pernah shalat pada masjid kecil yang masjid itu tanpa sisi arah dan setelah Abdullah tahu bahwa letak atau posisi Nabi shalat. Lalu nabi bersabda kemudian engkau shalat di masjid ini dari arah samping mu. Karena itu masjid tersebut terletak dipinggir jalanan yang kanan. Maka jika engkau pergi ke Mekkah diantaranya (masjid tersebut) dan diantara masjid akbar ada lemparan batu atau sejenisnya (HR Bukhari dan Muslim).
           Selain itu banyak tempat-tempat berkah selain masjid yang kecil tersebut. Tempat-tempat tersebut adalah makam Nabi Muhammad atau tempat-tempat yang pernah disinggahi khulafaur rasyidin, tabiin, dan wali-wali Allah. Berkata Samahudi bahwa ketika Bilal bin Rabah berjalan dari Syam untuk berziarah ke makam Rasulullah saw. Dia datang ke makam nabi Muhammad lalu ia menangis di sisi makam tersebut sampai air matanya membasahi wajahnya (Khatir, 1999: 156).
           Adapun tempat-tempat yang diberkahi antara lain Kota Mekkah, Kota Madinah, Lembah Thuwa, Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, Gua Hira, Gua Tsur, Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, Pusara Rasulullah, dan juga pusara para auliya, orang-orang shalih, serta serta tempat shalat Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat. Tabaruk biasanya dilakukan dengan berziarah ke tempat-tempat mulia ini (A. Shihabuddin, 2013: 263).Posting Komentar

0 Komentar