Syarifah Fatimah binti Habib Abdurrahman Aidid, Waliyah dari Tanah Rencong

Sejarah awal mula kenapa Aceh bergelar Serambi Mekkah tidak lepas dari jasa Syarifah Fathimah binti Abdurrahman Aidid. Beliau seorang bangsawan dari Hadhralmaut Yaman, beliaulah yang mempelopori sebagai Syarifah pertama yang memperkenalkan manasik haji di Nusantara. Kehidupan sehari-harinya membantu dakwah suaminya menyebarkan agama Islam di Aceh, suaminya bernama Habib Abu Bakar bin Husein Bilfaqih. 

Syarifah Fathimah binti Abdurrahman Aidid mengajarkan Kitab Bidayatul Hidayah khusus kepada para perempuan. Syarifah Fathimah binti Abdurrahman Aidid mengajarkan manasik haji khusus perempuan dan suaminya khusus mengajarkan kepada laki-laki. 

Berkat jasanya memperkenalkan manasik haji, akhirnya setiap warga yang mau berangkat haji, akan berbondong-bondong belajar haji, sehingga dibuatkan keadaan mirip tempat berhaji yang dikenal dengan sebutan manasik haji. Akhirnya, dikenal lah Aceh sebagai Serambi Mekkah, akhirnya manasik haji ini mulai dikenal sampai ke NTB, Ambon kemudian menyebar ke Malaysia dan Thailand. Nama Syarifah Fathimah binti Abdurrahman Aidid akhirnya bertambah terkenal pasca kejadian Tsunami di Aceh. Karena saat terjadi bencana Tsunami, tak ada setitik air pun menyentuh makam beliau. Sebab itu beliau dikenal sebagai salah seorang Waliyyah di Aceh yang sering diziarahi orang-orang.

Posting Komentar

0 Komentar